Vấn đề nhiệm kì của TZV

knowledgeriver
11-07-09, 19:56
Thưa TW, thưa toàn thể nhân dân.

Bất kì một thể chế nào, một tổ chức nào cũng nên có chính sách nhiệm kì. Cứ đến thời gian, một bộ sậu mới được thay thế bộ sậu cũ. Điều này là một phương cách văn minh, dân chủ và hoà bình, bất bạo động nhằm thay thế (lật đổ) bộ máy cũ. Điều này cũng khiến cho những luồng gió tươi mới luôn thổi vào cánh buồm chung.

Con thuyền TL đã tổ chức sinh nhật được 3 lần nhưng những người chèo lái nó vẫn là những con người cũ. Họ, bộ sậu cũ, đã không còn nhiều nhiệt huyết với việc thổi vào cánh buồn những ngọn gió mới, những ngọn gió sinh động và thách thức. Thay vào đó, chỉ là những hơi thở phì phò mang nặng một mùi của cũ kĩ.

Họ, những con người đó có công lao rất lớn đóng góp cho TL này. Tuy nhiên, một qui luật cần thiết đó là những thế hệ nick mới, trẻ hơn, sáng tạo hơn, dám thách thức hơn cần phải được đưa vào trong hệ thống nhằm tạo ra một luồng sinh khí mới mẻ cho toàn TL.

Việc này là hết sức cần thiết vì một lý do nữa đó là tránh cho TL ta tiếp tục phải hứng chịu những đợt bạo động lật đổ trong quá khứ. Việc thay thế định kì theo thời gian là một phương pháp chắc chắn đem lại hoà bình, thịnh vượng và trường tồn cho TL.

Đôi lời tha thiết.

Nâu.
Mây.....
11-07-09, 20:06
Được rồi, Mây vote anh Nâu, vì Mây thấy anh có vẻ rất tâm huyết với diễn đàn.

Nhưng nếu làm lãnh đạo cấp cao rồi, thì anh phải bỏ cái kiểu xóa bài của người khác đi, không là suốt ngày bị dân chửi đấy.
knowledgeriver
11-07-09, 21:20
Mời các bác em tiếp tục cho quan điểm
Mây.....
11-07-09, 21:22
Thế có chịu bỏ cái kiểu xóa bài của người khác đi không đã? ;)
knowledgeriver
12-07-09, 01:31
Mây thấy đấy. Cơ chế nhiệm kì đảm bảo rằng, nếu em không thích việc anh xoá bài các bạn thì đến hết nhiệm kì, sẽ có người khác lên thay anh và việc đó sẽ chấm dứt.
Mây.....
12-07-09, 12:00
Anh ko bỏ việc đấy thì ko ai cho anh lên í chứ lấy đâu ra mà được thay, có được lên đâu mà được thay. Nếu ko tin em, cứ thử hỏi mọi người xem.