Trang mạng Chữ Việt Nhanh

tubinhran
02-07-09, 12:02
Xin giới thiệu trang mạng Chữ Việt Nhanh gồm các bài viết về cách ghi nhanh và gõ nhanh chữ Việt ở đường dẫn sau (xin cắt & dán vào URL):

vietpali.sf.net/binh


Mong nhận được góp ý của bạn.
pcmcia
02-07-09, 20:23
Tôi đã thử học cách gõ của bác nhưng không vào. Quá nhiều qui tắc, lại không gõ tiếng Việt thường xuyên nên học trước quên sau.

Các bạn CJK buộc phải học cách ghi theo vần vì họ có quá nhiều ký tự, không có lựa chọn nào khác.
Tuy nhiên, tôi cũng xin đóng góp với bác 1 ý kiến: nếu có thể, bác thiết kế 1 cái tubinhtran lite, giản tiện khoảng 5,6 qui tắc. Những gì không gõ được bằng tubunhtran lite sẽ gõ telex. Cái này phần mềm tự sử lý được nên bác không phải lo về mặt kỹ thuật.