Haruki Murakami

Kreisler
29-07-05, 04:43
Các anh chị ai có e-book của Haruki Murakami có thể share cho em được không ạ? Cụ thể là em cần 3 cuốn The Wind-up Bird Chronicle, A Wild Sheep Chase và Norwegian Wood

Tiếng Nhật một chữ cắn đôi không biết nên The Wind-up Bird Chronicle và Norwegian Wood em xin bản dịch của bác Jay Rubin ạ. Em cảm ơn các anh chị trước.
Nemrac
29-07-05, 04:52
:)) Anh có cả 3 cuốn ebook lại đúng người dịch chú cần, biết sao giờ. Ngại! :D
Kreisler
29-07-05, 05:20
Anh Nemrac quẳng vào đây cho em với ạ begging_for_a_break@hotmail.com. Cảm ơn tình yêu!
Nemrac
29-07-05, 11:43
Sorry chú anh không tìm lại được bản tiếng Anh cuốn A wild sheep chase đâu nữa. Chú nhờ người khác nốt cuốn đấy đi.
Kreisler
30-07-05, 02:58
Cảm ơn tình yêu Nemrac và gái của tình yêu!