Bông ơi anh hỏi Bông này

lm2
24-06-09, 20:21
Anh có khá nhiều tài liệu in lẫn cả ảnh, chữ, bảng không đẹp lắm. Sau khi scan những chữ hơi mờ lại mờ thêm 1 chút.
Kí: Đã yêu Bông
em tên bông
24-06-09, 20:51
Mờ em vẫn đọc được. Mắt em sáng.
cfact
24-06-09, 21:26
Mấy chuyện trai gái tỏ tình sao lại lôi ra đây nhở ? :D
Mây.....
24-06-09, 22:29
Hay chứ, mấy khi Thờ Lờ có màn lãng mạn như vầy...
pam
24-06-09, 23:31
Mấy chuyện trai gái tỏ tình sao lại lôi ra đây nhở ? :D

Chiến trên mọi mặt trận, bác ạ :D.