Về các vấn đề cá nhân ở TNXM

wasabi
22-06-09, 12:21
1. Hiện nay tất cả các thành viên, trừ thành viên chưa kích hoạt tài khoản, đều có thể login vào tài khoản của mình mà không sợ bị quấy rầy bằng cách dùng chế độ Invisible. Chế độ này sẽ không hiển thị dấu màu xanh khi thành viên online, và không liệt kê tên thành viên dưới chân diễn đàn nữa.

Xin vào đây và chọn chế độ Invisible.
http://tnxm.net/profile.php?do=editoptions

2. Tất cả các "Wall Post" (trang cá nhân khi click vào tên của một thành viên) đều được hiển thị với tất cả mọi người, kể cả thành viên chưa đăng nhập. Xin cẩn thận khi post những chuyện nhạy cảm.

3. Các yêu cầu xoá nick hay đổi nick sẽ được thực hiện thủ công. Tuy nhiên điều này không đảm bảo việc xoá các bài viết liên quan tới nick đó, trừ khi các yêu cầu đó liên quan đến an toàn/hạnh phúc cá nhân.

4. Cái này không mới nhưng em nhắc lại là các thành viên có thể tự upload avatar cho mình. Để avatar hiển thị tốt nhất thì đề nghị các bác vào trang http://tnxm.net/avatarupload/ để upload ảnh rồi chọn Avatar ở mục Hồ Sơ > Avatar. Các ảnh quá to sẽ được tự động cắt cúp để cho vừa với kích cỡ yêu cầu.

5. Sắp tới (chắc là một tuần tới) em sẽ tiến hành xoá các thông tin có thể định danh được cá nhân, như IP của các bài post lâu hơn 1 tháng và việc này sẽ được thực hiện thường xuyên để đảm bảo sự vô danh và an toàn cá nhân của các thành viên. Các yêu cầu kiểm chứng các thông tin cá nhân sẽ là bất khả trên lý thuyết vì thế xin đừng gửi các yêu cầu kiểm chứng IP hay quốc gia tới các admin. Với một người bình thường, diễn đàn sẽ hoạt động không khác gì trước kia.

Xin trân trọng kính báo.
wasabi
02-07-09, 12:38
Follow-up: Tất cả các post gửi quá một tuần từ nay đều được clear IP đi kèm với nó tự động.

Tất cả các username mà không có hoạt động gì trong 7 ngày trở lại đều được clear bản ghi IP.

Em cũng xoá tất cả các nick đã đăng ký quá 1 tháng nhưng chưa kích hoạt hoặc là chưa kích hoạt được.

Các việc này được thực hiện đều đặn bởi một con bot làm việc từng ngày.

PS: Ooops - copy paste thiếu - xin lỗi các bác mới đăng ký mà chưa activate nick sẽ phải đăng ký lại. Em đã lỡ flush hết tất cả các nick chưa activate...
wasabi
02-07-09, 12:58
Sourcecode cho việc này:


<?php
//################################################################################//
// MOD NAME: FlushIP #//
//################################################################################//
// DESCRIPTION: Flush IP records in (most of the tables) for actions #//
// that are older than 7 days or any time you want. #//
//################################################################################//
// BY: wasabi@tnxm.net #//
// DATE: 7.1.09 #//
// VERSION: 0.0.01 barely works #//
//################################################################################//


// ######################## SET PHP ENVIRONMENT ###########################
error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
if (!is_object($vbulletin->db))
{
exit;
}

// ########################################################################
// ######################### START MAIN SCRIPT ############################
// ########################################################################


$flushframe = 60 * 24 * 7;
$cuttime = time() - $flushframe;
$regcuttime = time() - ( 4 * $flushframe );
$notactivatedgroupid = 3;


$result = $vbulletin->db->query_write(
"UPDATE " . TABLE_PREFIX . "post " .
"SET ipaddress = '' " .
"WHERE dateline < $cuttime;"
);

$result = $vbulletin->db->query_write(
"UPDATE " . TABLE_PREFIX . "user " .
"SET ipaddress = '' " .
"WHERE lastactivity < $cuttime;"
);

$result = $vbulletin->db->query_write(
"DELETE FROM " . TABLE_PREFIX . "user " .
"WHERE usergroupid = $notactivatedgroupid AND lastactivity < $regcuttime;"
);

// ######################### HOOK ############################

($hook = vBulletinHook::fetch_hook('cron_script_flush_ip')) ? eval($hook) : false;
log_cron_action('', $nextitem, 1);

?>