Vàng

wasabi
21-06-09, 03:45
3 ngày.

Lý do: Trêu bạn để bạn giãy nảy lên + có thái độ không thành khẩn.