Sylvie vartan - gilbert be'caud - drupi

Lưu gù
11-06-09, 11:37
2 album đầu dành tặng Bắc Thần, album cuối là lời hứa từ lâu lắm hôm nay mới thực hiện được
http://www.mediafire.com/file/nizimjgenly/Le Meilleur des Annees RCA.rar


http://www.mediafire.com/file/omvznmnlhzm/BECAUD 8-14.rar
http://www.mediafire.com/?ncykqyxkmdm


http://www.mediafire.com/file/mdv2yjeco1m/DRUPI 1-6.rar
http://www.mediafire.com/file/jdtdwkeyojn/DRUPI 7-12.rar
Bắc Thần
11-06-09, 13:20
Là Tể Tướng đấy ư?