Download youtube.com mp4

lm2
07-06-09, 08:37
Đang xem 1 video tại trang youtube.com, muốn download, chỉ cần ấn vào Get Youtube video trong Favorites/ Bookmarks. Cách để có cái nút này, rất đơn giản:

http://googlesystem.blogspot.com/2008/04/download-youtube-videos-as-mp4-files.html

Youtube.com có 3 định dạng: mp4 (h.264+aac), flv (vp6+mp3), flv (h.263+mp3)
Harry Potter
07-06-09, 09:41
Không được.

Address Not Found
Firefox can't find the server at www.javascript<b><.com.
lm2
07-06-09, 15:49
engine của tnxm.net tự động thêm http:// vào trước link javascript nên cái trước em gửi không được, HP vào cái trang trên rồi làm lại.
Wasabi nó kiếm đâu cái engine thú vị quá thể thế không biết nữa.
wasabi
08-06-09, 11:58
I didn't do it.
lm2
24-07-09, 06:11
http://www.youtube.com/results?search_query=yt3d:enable=true
lm2
07-02-10, 19:37
http://www.save2pc.com/download-portable.html
Chị22
10-07-10, 20:49
http://www.youtube.com/view_play_list?p=5BF9E09ECEC8F88F
thằng nhà quê
11-07-10, 09:10
Các bác em kiếm cái youtube downloader cài vào máy,lấy cái link của video paste vào pm rồi chọn .avi hay .mp4.Nhấn nút tải là xong.
TREO
15-07-10, 21:44
Cái youtube downloader là đây. (http://dw.com.com/redir?edId=3&siteId=4&oId=3000-2071_4-10647340&ontId=2071_4&spi=4961503322a47f170f721d7adcda4a93&lop=link&tag=tdw_dltext&ltype=dl_dlnow&pid=11430711&mfgId=6291469&merId=6291469&pguid=FYZhAwoPjF4AAHmPrF8AAAHE&destUrl=http%3A%2F%2Fdownload.cnet.com%2F3001-2071_4-10647340.html%3Fspi%3D4961503322a47f170f721d7adcda4a93)
huangmt68
24-09-10, 19:34
LM2 xem lại cho anh cái
load toan thay mp3
Đúng là lịt hiệu ?
A k phải tonkin, mong e sửa ilnk