Bejeweled Twist

lm2
04-06-09, 18:49
http://images.popcap.com/www/images/product/screens/large/bejeweledtwist/1033/bejeweledtwist2.jpg
lm2
06-06-09, 06:08
http://ifile.it/sguh09z
quiz
06-06-09, 19:05
Trò này hay phết, xoay xoay một lúc chóng cả mặt :rofl: