Vancouver so hot

Cactus_hnvn
04-06-09, 10:28
Tình hình là em vừa sang Van công tác. Nói chung cái gì ở đây cũng đẹp và ngon :-). Thăng Long mình không biết có chi bộ ở đây để cùng làm vài vại bia giải khát không nhỉ?