Có thể mirror blog tự động được không?

Mitch
02-06-09, 00:38
Chào anh chị em,

Mình có một blog ở wordpress. Mình bây giờ quan tâm đến mirror blog tự động, có nghĩa là tạo ra các bản sao của blog ở các địa chỉ blog khác, ví dụ như của blogspot, và một số blog của Việt Nam. Nhưng điều mình quan tâm là các mirror blog đó tự động update cả nội dung post của blog cũ như dạng feeds.

Nếu được như vậy sẽ rất thú vị.

Cám ơn các bạn nhé,

Mitch.
wasabi
02-06-09, 11:32
Em không thấy sự cần thiết phải mirror nó. Tự copy ra thì phí mẹ cả đường truyền internet đi để người khác xem porn cho nó lành.

Cần backup thì Wordpress có cái plugin mả mẹ gì cho phép export tất cả entries ra đấy còn gì.

PS: Vào câu hỏi muốn import nội dung từ nơi khác thì dùng Atom feed (không phải RSS) nhập vào tumblr/facebook là ok.
Mitch
02-06-09, 18:29
Wasabi à,

Cái gì cũng có mục đích của nó mà. :)
Mình muốn tìm cái nào có update cả trọn vẹn post tự động, không chỉ một cái tiêu đề và một chút của post chính đâu. Mình thử cái Atom feed của Facebook thấy nó chỉ update một chút chứ không toàn bộ post.

Một ngày vui nhé,

M.