http://www.bing.com/

lm2
01-06-09, 20:33
http://www.bing.com/
http://www.bing.com.vn/
lm2
05-06-09, 14:39
http://www.bingandgoogle.com/
lm2
07-06-09, 22:35
http://img35.imageshack.us/img35/5198/screenshot672009103152p.jpg
bibop
03-07-09, 10:20
Em thấy bản www.bing.com.vn vẫn ra tiếng Tây chứ không có tiếng Việt như thằng Google hay Yahoo. Khi tìm kiếm bằng tiếng Việt thì kết quả trả về của Google vẫn vượt trội, gấp nhiều lần kết quả tìm thấy của thằng Bing này.
Google vẫn là công cụ tìm kiếm số 1 tại VN
lm2
02-12-09, 19:04
http://img99.imageshack.us/img99/5715/capturevj.jpg
Giàng
02-12-09, 20:17
http://www.xalo.vn :D