Update Server

Phát Ngôn Viên
28-07-05, 13:15
Do server đang được tiến hành update, nên sáng nay diễn đàn bị gián đoạn. Sorry bà con vì không thông báo kịp thời.