Gái và Súng

ToitrongTa
28-05-09, 14:59
Lâu lâu thay đổi khẩu vị chút mong các TLger ủng hộ phát triển thêm:
- Súng chỉ nổ khi có người bóp cò. Gái có thể tự khai hỏa .
- Súng có thể bắn từng viên. Gái có thể trở thành súng máy, bắn hàng loạt .
- Khi nguy hiểm người ta mang súng bên mình. Khi ta gặp nguy hiểm thì thường có gái bên mình.
- Súng có thể cướp cò. Gái có thể nói mà không báo trước .
- Đầu súng có lưỡi lê. Đầu gái có cái kim kẹp tóc.
- Đàn ông có thể ra đi với một khẩu súng, và cũng có thể ra đi với một cô gái .
- Số đàn ông bị thương vì súng luôn ít hơn số đàn ông bị thương vì Gái.
- Súng có thể hết đạn. Gái không bao giờ .
- Ta xách súng. Còn Gái xách ta.
...
Note: Hoàn toàn không cạnh khoé gì Ken đâu nhé!