Đạp xe xuyên Việt và câu lạc bộ C4E

uây tàu
19-05-09, 21:38
Hỏi rằng môi trường là gì? Hỏi rằng đạp xe xuyên Việt để làm gì? Hỏi rằng ta cần làm gì?

XUYÊN VIỆT VÌ MÔI TRƯỜNG 2009
"HÀNH TRÌNH THEO DÃY TRƯỜNG SƠN"


Trước hiện trạng môi trường thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang ngày càng bị ô nhiễm. Nhằm kêu gọi cộng đồng sớm có những hành động để bảo vệ môi trường sống khi những biểu hiện của sự thay đổi khí hậu ngày càng sâu sắc. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp cùng với Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình đạp xe xuyên Việt vì môi trường 2009 mang tên “Hành trình theo dãy Trường Sơn”.

http://xuyenviet.c4evn.org/gioithieu.php