Chiến dịch mùa hè !

Mecado
19-05-09, 12:44
Anh cho Thu lên cột 7 ngày để nghiên cứu trang bị bọc dái cho lính Mỹ tránh chông và nghiên cứu chất độc màu da cam để biết cảm thông cho những đứa trẻ vô tội.

Từ giờ là anh không có nhắc nhở gì các thể loại như này nữa.