Hàn lâm dành cho các chã thích chụp ảnh

Laozeza
14-05-09, 12:26
Khuôn hình...xuyên khe
http://thuvien.halinh.vn/images/d35kcq83sq4ibk1gf3o7.jpg
Canh nét theo phương thẳng đứng
http://thuvien.halinh.vn/images/vyw2prz6mm0yiltekpw.jpg
Chụp close up
http://thuvien.halinh.vn/images/cewjdi92sqaqhu626v98.jpg
Tư thế vững nhưng phòng nó tấn công từ sau
http://thuvien.halinh.vn/images/9pyw646oeljop6edgltj.jpg
Khi bị kiến đốt
http://thuvien.halinh.vn/images/p6d8i3xs0j2ddvcqa64h.jpg
Các tư thế chụp kinh điển khác nên tham khảo
http://thuvien.halinh.vn/images/lpql3tsiiym9c24k8f.jpg
http://thuvien.halinh.vn/images/i4jdls25trz2cjgaugdn.jpg
http://thuvien.halinh.vn/images/4vbavmnd6it5j9zc1iic.jpg
http://thuvien.halinh.vn/images/dk0h7hc1dp9uwl0dyh06.jpg
http://thuvien.halinh.vn/images/xbes0yef11e2ev4w019z.jpg
http://thuvien.halinh.vn/images/o76rcfaukipoqf2fm0c.jpg