Hãy về đây bên anh

Voi gầy
13-05-09, 18:29
Đùa tí thôi.

Các bác cho em hỏi, trong AI, làm sao để em in được theo kiểu selection một phần của file mà nó lại nằm bên ngoài print area? Tại vì ngta thiết kế nhiều item cho chung vào một file nhưng em chỉ muốn in có một phần thôi.
em tên bông
14-05-09, 12:10
Các bác cho em hỏi, trong AI, làm sao để em in được theo kiểu selection một phần của file mà nó lại nằm bên ngoài print area? Tại vì ngta thiết kế nhiều item cho chung vào một file nhưng em chỉ muốn in có một phần thôi.

Làm một hoặc nhiều hình chữ nhật đổ màu trắng (opaque) vào đó. Kéo các hình chữ nhật đó che những chỗ không muốn in. [Dĩ nhiên những mảng chắn này hình gì cũng được, hình chữ nhật chỉ là một thí dụ.]
Voi gầy
14-05-09, 14:24
Em đã cải thiện bằng cách chép từng thằng sang file mới, nhét vào print area. Hơi thủ công tí nhưng mà cũng được.