Xin phần mềm nhận dạng chữ từ ảnh hoặc file pdf

Hoàng Trường
10-05-09, 10:02
Em có một phần mềm của Hp, nhận dạng khá ngon, nhưng nó chỉ nhận dạng chữ từ các files pdf được scanned từ cái scanner đi kèm. Các bác biết phần mềm nào có thể nhận dạng chữ từ các file pdf hoặc các file ảnh bất kì thì share cho em với.

Em rất cảm ơn.
hddlabvn
19-06-09, 12:22
Cái này chắc là giúp được: www.soliddocuments.com/products.htm?product=SolidConverterPDF