Tìm bạn nhậu ở Bangkok

Độc Tửu
21-04-09, 10:13
Tình hình là tôi còn ở BKK dài dài, cần tìm người bia rượu cuối tuần.

Liên hệ: doctuudainhan@yahoo.com

Kính

Độc Tửu Đại Nhân
lão ma
22-04-09, 20:42
Mãi tận bên thái lọ cơ à? Xa thế!

Tầm 3 tuần nữa anh sẽ ghé qua Budapest mí lị Prague. Có cô chú thanh nien xa vợ nào rảnh đi uốn bia không nhờ?