Chúc mừng sinh nhật Anh

Phương Thắm
18-04-09, 23:51
Dear Anh,
Cuối ngày rồi mới nhìn xuống dưới để mà thấy hôm nay là sinh nhật Anh. Tuy vậy, Chị vẫn cảm thấy muốn chúc mừng. Happy birthday to Anh nhé! Dù chẳng biết Anh là đứa bỏ mẹ nào, nhưng cái nickname của Anh thật là khiến Chị cảm thấy như có gì đó dây mơ rễ má giữa chúng ta. ;)


:hurray:
Anh2
19-04-09, 13:54
Rất cám ơn Chị, mặc dù đấy chỉ là ngày sn của mạng.
Còn Anh không bao giờ bỏ mẹ, khồng không thế đâu.