Yahoo Việt Nam phở quá!!!!!!!!!!!!!

Zin
26-07-05, 22:29
Chả hiểu sao em không gửi đi bằng outlook được? Nhận ngon? thế mới cay chứ? Các bác có ai gửi được không thì réo em với
wasabi
27-07-05, 02:44
Dùng chức năng POP before SMTP có nghĩa là nhận trc gửi sau để nó authencation cái connection của bác. Hơn nwuax check lại xem nó báo gì paste ra đây em chẩn đoán xem cho. Mà dùng Y! làm quái gì dùng Gmail tiện cả 2 (cả lúc trên máy mình lẫn check ở máy khác)