Chuyển chỗ bài viết

Happiness
17-06-05, 11:55
Em đề nghị các bác lưu ý hơn để post bài đúng chỗ. Em vừa xin phép chuyển một số post về chỗ phù hợp. Các bác biết cho là loa phóng thanh sử dụng cho việc quản trị, và chúng em cũng cố găng in ít sử dụng, loa nhiều điếc tai hay ho mẹ gì đâu. Em cảm ơn