Giải mã Softbank Panasonic 920p

Coc-VN
01-04-09, 15:03
Các bác cho Cóc hỏi.

Cóc cần giải mã cái điện thoại Softbank Panasonic 920p, nhưng mà tìm ở Hà Nội chưa thấy. Search trên Gu Gồ ra vài cửa hàng nói là giải được, đem đến cho nó thì biết là: "Chưa được anh ơi!". Có thằng Chiếm Tài ở SG chắc chắn giải mã được, nhưng xa quá.

Bác nào biết chổ nào chỉ Cóc với!

Cám ơn