Avatar

em tên bông
28-03-09, 23:27
Em nhớ ở đâu đó có chỉ cách upload avatar mà em tìm cái thread đó không ra. Em mở câu hỏi mới vì em nghĩ cũng có nhiều người muốn biết như em. Ai chỉ em cách upload avatar mới, em đã từng làm nhưng quên mất phải làm sao rồi
lm2
28-03-09, 23:41
http://tnxm.net/avatarupload/ ===> http://tnxm.net/profile.php?do=editavatar&categoryid=18&page=14
em tên bông
29-03-09, 00:10
Thanks lm2
Hitman
29-03-09, 00:48
Avatar của Bông yêu thật đấy, anh yêu thật rồi đấy!