Trồng rừng

Hope2
26-03-09, 21:46
Kính thưa các bác,

Sau bao năm bôn ba tại chốn thị thành, em quyết lui về chăn vịt quét nhà. Em định quay về mấy quả đồi trọc quê em, phủ xanh đất trống đồi trọc. Nay em muốn xin được hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức, đặc biệt các tổ chức quốc tế về vấn đề trồng cây gì, nuôi con gì.

Xin các bác giúp đỡ thông tin cũng như các liên lạc cần thiết.

Thanks in advance.