Street Fighters: The later years (hài vãi lờ)

Hoàng Trường
20-03-09, 21:28
p1: http://www.youtube.com/watch?v=kLrWgVPeCzI

p2:http://www.youtube.com/watch?v=qyx4nETMVfc

p3: http://www.youtube.com/watch?v=C5I0rTWPvH0

p4: http://www.youtube.com/watch?v=ehCnIwsX7hg

p5: http://www.youtube.com/watch?v=GPIISC58frc

p6: http://www.youtube.com/watch?v=KXzRL5Xp8ps

p7: http://www.youtube.com/watch?v=uFSK0ld9N_s

p8: http://www.youtube.com/watch?v=xrJzgb3WzxA

p9: http://www.youtube.com/watch?v=cKHs4JTAkLE

Xem The legend of Chun Li xong xem cái The later years này thấy đúng là cách nhau một trời một vực :D. Buồn cười nhất là thằng Dhalsim (Yoga), thằng Zangief (đô vật), với thằng Bison (trùm) :D.
chaubacho
27-11-09, 14:05
Rất hài`. Cảm ơn bác.