Các bác mà là lão chồng

Người Rực Rỡ
06-03-09, 14:41
.. thì các bác có chết vì nhục không?

http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2009/03/3BA0C9A4/


Bây giờ gặp nhau, nàng đã là bà lão hơn sáu mươi nhưng vẫn yêu tôi nồng nàn như xưa. Nàng nói với chồng: “Ông không bao giờ được ghen với anh Giang vì anh Giang mới là chính, ông là phụ mà thôi”. Tôi đến nhà nàng ăn cơm lúc nào cũng có địa vị như ông chủ trong nhà.
em tên Bim
06-03-09, 18:00
Để mặt cái lão Ngạn làm chữ ký thấy cứ ngẫn ngẫn nhỉ, đúng kiểu "Đêm hôm ấy Đào trở về nhà, hắn rất bực vì búng trym bạn Gấu thì nó lại nhầm sang bạn Thảo điên" :D.

Quay về câu hỏi, làm mình mất công đọc cả bài, đọc xong thấy mình đúng là ngẫn, tự nhiên mất thời gian cho một câu hỏi ngẫn.

Nhục là gì, vấn thế gian tình thị hà vật? Đời nó muôn nẻo, tình nó muôn sắc, nói chung đeck ai có đủ tư cách để nói mạnh mấy cái vụ tình tang đâu.