Tay chơi thời khủng hoảng

chandai1m7
23-02-09, 22:16
Bác Nhân - Phó Thủ tướng tuyên bố: "Tới đây, Chính phủ sẽ chủ trì việc xây dựng 500 căn hộ cho các văn nghệ sĩ tiêu biểu ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh và bàn cơ chế để văn nghệ sĩ nghỉ hưu tiếp tục được cống hiến."
Link (http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2009/2/109069.cand)
Hị hị, vung tay quá chán, nhưng không biết có tay nào dám ném đá không nhỉ?
dpt
24-02-09, 01:13
Mình biết sơ sài là việc chi tiêu của chính phủ liên quan đến chính sách tài khoá, không phải cứ thời kì khủng hoảng là chính phủ thắt chặt chi tiêu, mà phải làm ngược lại để thúc đẩy hoạt động xã hội.
wasabi
24-02-09, 04:31
Away và Sất và bạn gì TTD apply khẩn trương không đứa khác nó dành mất phần!
nhaphat
24-02-09, 09:06
Vụ này dành lại quả cho các nghệ sĩ an ninh nhân dân, lấy đâu ra phần cho bọn Way Sất!