Bị hack? (photobucket)

TATAK
22-02-09, 00:02
Tình hình là em các bác có cái tài khoản trên photobucket.com cũng dùng lâu rồi. Trong đó em có đặt mật khẩu view folder. Tức là người ta chỉ xem được hình do mình đưa link trực tiếp chứ không truy xuất được cả folder để xem toàn bộ. Và bi giờ gặp tình trạng thế này.
1. Đăng nhập vào không được vì báo sai password.
2. Em vào phần reset password và điền tên login vào để thay mật mã thì ok. (trong phần reset của nó cho mình điền 1 trong 2 thứ: tên đăng nhập hoặc email dùng để đăng ký). Sau khi reset lại mật mã, em vào phần thông tin tài khoản thì thấy các thông tin như tên, ngày sinh, mật mã view folder bị thay đổi hết. Thế là em sửa lại, ngoại trừ phần email.
3. Mất password lần 2.
4. Em vào reset bằng tên login thì nó báo ok, đã gửi thông tin đến email nhưng chờ mãi cái mail mà không thấy đâu cả.
5. Em điền email trong phần reset password nhưng nó báo là không có email này.
6. Mới nhớ lại là mình lỡ dùng password cho email giống y như password trong photobucket ngày trước, nên khả năng bị hack (hoặc nó mò ra) là rất cao.
7. Gởi email đến nhờ bọn support mà léo thấy nó trả lời.
Giờ các bác khuyên em phải làm thế nào đây :|
lm2
22-02-09, 00:38
mất thì đã mất rồi, anh phải gửi các thông tin thì mới dò được chứ

Adding Photobucket to Email Safe List

Overview: The following tutorial will provide you with information on how to add Photobucket to your email client's 'Whitelist', 'Trusted Sender' list or 'Safe List'. This information will be particularly useful if you have used the 'Forgotten Password' link on Photobucket and are still not receiving the email after you have checked your 'Spam' or 'Bulk' folders.

Requirements: This tutorial is specific to the most common email providers that are listed below, but the same principles and terminology may apply to others as well:

AOL v9.0, Hotmail, MSN v9.0, Yahoo!

Steps to Take:
AOL v9.0
You can ensure that your 'Forgotten Password' email is delivered to your Inbox by adding support@photobucket.com, pro@photobucket.com, and premium@photobucket.com to your 'People I Know' list.

Hotmail
You can ensure that your 'Forgotten Password' email is delivered to your Inbox by adding 'support@photobucket.com' to your Safe List:

Log on and click the Mail tab to get into your mailbox
Click Options - located at the top right, next to Help
Click Junk E-mail Protection
Select Safe List
In the space provided, enter 'support@photobucket.com'.
Click Add
Repeat steps above and add 'pro@photobucket.com' and 'premium@photobucket.com'
MSN v9.0
You can ensure that your 'Forgotten Password' email is delivered to your Inbox by adding support@photobucket.com, pro@photobucket.com and premium@photobucket.com to your Safe list:

Click on Settings: E-mail|Junk E-mail - located at the bottom left of the screen.
On the e-mail settings screen, click Junk E-Mail Guard
Select Safe List
In the space provided under Add people to the safe list, enter 'support@photobucket.com'
Click Add
Repeat steps above and add 'pro@photobucket.com' and 'premium@photobucket.com'
Yahoo!
You can ensure that your 'Forgotten Password' email is delivered to your Inbox (not the Bulk Mail Folder) by instructing Yahoo to filter it into your Inbox.

Open your Yahoo mailbox
Click Mail Options
Click Filters
Next, click Add Filter
In the top row, labeled From header, make sure 'contains' is selected in the pull down menu
Click in the text box next to the pull-down menu, then enter 'support@photobucket.com'
At the bottom, where it says 'Move the message to:', select Inbox from the pull down menu
Click the Add Filter button again
Repeat steps above and add 'pro@photobucket.com' and 'premium@photobucket.com'