Bác nào có cái này phọt cho em phát.

Nguyen Van Tuan
14-02-09, 14:00
Sau một thời gian download ebook trên mạng cộng với việc copy ra copy vào dữ liệu từ USB, đến bây giờ em cũng chẳng biết mình có bao nhiêu ebook trong ổ cững nữa và cũng chẳng biết có book nào trùng nhau không, em muốn hỏi xin các bác có phần mềm có chức năng tìm những file giống nhau sau đó nó list ra danh sách để cho mình xem có quyết định xoá đi hay không, em biết ngày xưa cũng có nghe qua là có nhưng chẳng nhớ nó là gì nữa. Bác nào có thì phọt cho em phát nhé. Thx.:'(
TATAK
14-02-09, 14:39
http://www.freedownloadscenter.com/Utilities/File_Search_Utilities/Double_File_Finder_Download.html
Nguyen Van Tuan
14-02-09, 15:02
Cai này down về rồi dùng như thế nào bác nhẩy?