Y!M_Phát hiện nick thật từ nick ảo

6642
13-02-09, 14:22
Các chú ơi, cho cháu hỏi, khi chat Y!M, có cách nào phát hiện nick thật từ nick ảo hay không? Giúp cháu mí, chị cháu đang bị mấy cái nick ảo tấn công.
Xin cảm ơn và sẽ hậu tạ :D
wasabi
13-02-09, 15:14
Không .
ConVit
13-02-09, 15:19
Chị cháu tên là gì? bao nhiêu tuổi? và nick chị cháu là gì? để chú giúp cho...
CuteguB
13-02-09, 16:53
Có cái buddy spy vẫn ổn trong việc phát hiện on/off với cả root nick.

Chiều ngược lại mới khó.