Đi thăm Titanic

quiz
11-02-09, 08:18
Lẽ ra ở cái topic này có một cái bài dài dài vài trang A4 kể lại chuyện tớ đi thăm đi vật cái tàu này, viết gần xong tự nhiên tay chân thế chó nào nhấn 1 phát, stop không kịp. Back lại thì lại phải login lại, biết thế là xong rồi, gõ gõ 2 tiếng với bao súc cảm thế là đi tong, thật là bỗng dưng muốn khóc :'(. Chả buồn viết lại nữa, cảm xúc tụt cụ nó rồi. Thôi thì bạn nào đã từng xem triển lãm cái Titanic này vào đây phét lác tí vậy.

Thế cái thằng trên vé của các ấy sống hay chết, làm gì, ở khoang hạng nào.

Thằng cha này trên vé của tớ chết mới đau (http://www.encyclopedia-titanica.org/titanic-biography/john-weir.html)
Thích Đủ Thứ
12-02-09, 18:37
Mô Phật. Thí chủ quiz chửi nhiều nên đã trở thành Hải Đăng của Thăng Long rồi à.

Xin chúc mừng, chúc mừng!
quiz
15-02-09, 05:03
Mô Phật. Thí chủ quiz chửi nhiều nên đã trở thành Hải Đăng của Thăng Long rồi à.

Xin chúc mừng, chúc mừng!

Lol, sự chửi đó giúp ích giác ngộ thì cũng nên làm lắm mô phật, Thích Đủ Thứ vẫn đam mê đồng hồ và bật lửa chứ.