Động đất tại Tứ Xuyên có thể vì nhân tai

leminet
10-02-09, 03:42
Nhân đọc bài này mà thấy khiếp các bác em ạ, một số học giả cho rằng đập Tam Hiệp của Tàu gây ra động đất những 8 độ Ritcher. Không hiểu thủy điện Sơn La nhà mình các bộ BCT có xem xét vấn đề này không nhể, ... nghĩ mà ghê `sweat` :42:
Mời các bác tinh thông địa lý, du học tây tàu cho các chã em cái nhìn nhiều chiều về vấn đề này.
Đội ơn các bác
://vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2009/02/3BA0B126/
Gold Fish
10-02-09, 07:10
thì, khoảng 8,01 thôi, nhiều làm gì cho mệt xác!