Máy tính xách tay Compaq Presario 2500

Phuongdong
25-07-05, 13:06
P4 - 2.53GHz , 512 RAM, CD Writter, DVD ROM HDD :30GB / Modem / FDD /TFT 15"/ Mouse / Bag
OS : windows XP SP2
Giá : 800 USD

PS: Khuyến mại thêm một số phần mêm đặc chủng cho điện thoại và tiện ích trên Windows
Mai Sương
27-07-05, 09:42
P4 - 2.53GHz , 512 RAM, CD Writter, DVD ROM HDD :30GB / Modem / FDD /TFT 15"/ Mouse / Bag
OS : windows XP SP2
Giá : 800 USD

PS: Khuyến mại thêm một số phần mêm đặc chủng cho điện thoại và tiện ích trên Windows

Máy cũ hả anh? anh có thể gửi kèm ảnh lên đây được không? Có bảo hành không anh?
Phuongdong
27-07-05, 11:12
Vừa chuyển chủ ngày hôm qua rồi, mấy bác chậm chân để lần khác -