Bộ trưởng làm dáng nè!

BÚT RUỒI
25-07-05, 10:14
Em đọc cái bài viết về chàng thanh niên khuyết tật Nguyễn Văn Bảy trên www.vietnamnet.vn, thấy ảnh bà Bộ trưởng nhà ta đang đóng kịch, mà đóng rất vụng. Ai đời quan tâm đến người ta mà mắt lo nhìn vào ống kính, cười cho tươi... Mỵ người quá đi thôi!
Em cóc biết đưa cái ảnh đó lên như thế nào, dán cái đường dẫn lên cho các bác coi.

http://vietnamnet.vn/dataimages/original/images694640_images694534_bay2.jpg
Aquafina
25-07-05, 10:47
Bác em lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.