Nữ hoàng sex

noway
02-02-09, 17:29
Chẳng biết có thật không nhưng thấy dưới đũng uần nó đề hôm nay là sinh nhật Pussiecat. Anh chúc em Cát sớm vật được anh Gấu để thoả lòng mông ước nhá.:(|)
6642
02-02-09, 17:59
:D :D :D
Cháu chỉ cười thôi. Chúc sinh nhật hay không không quan trọng. Quan trọng là người hiểu người sống để yêu nhau nhỉ? Hà hà
DeLusty
03-02-09, 03:52
Chẳng biết có thật không nhưng thấy dưới đũng uần nó đề hôm nay là sinh nhật Pussiecat. Anh chúc em Cát sớm vật được anh Gấu để thoả lòng mông ước nhá.:(|)

Cám ơn đã chúc mừng sinh nhật. Thật ra thì ngày này không phải là sinh nhật của Cat lúc register thì mình tiện tay lấy đại mấy con số giống nhau cho đỡ typing. :4:

Thật ra thì ngày nào Cat cũng đè anh iêu Gà ra ân ái, cho nên là ngày sinh nhật hay không phải thì cũng giống nhau. Hay là hôm nay coi như đặc biệt sinh nhật thật nên đêm nay chơi hai lần?