Các bác em nhờ tí.

Lucky Strike
23-01-09, 02:41
Chả là hôm nay có đứa em nó hỏi em về nghĩa của câu này:
Hưởng tài phúc hữu vi, chí phân quân tử tú.
Em các bác cự dốt về khoản Hán hiếc Nôm niếc này. Lọ mọ trên google nửa tiếng đồng hồ mà ko ra. Bác nào cao thủ dịch nghĩa hộ em câu này với ạ. Cám ơn các bác nhiều.
Bắc Thần
23-01-09, 02:49
Hưởng là thừa hưởng. Tài là tài đức. Trong truyện Kiều có câu "tài đức vẹn toàn". Phúc là phúc lộc, người ta thường nói là phúc lộc trùng trùng. Hữu là có (sở hữu). Vi là vẩy, vi cá, vẩy cá.

Như vậy Hưởng tài phúc hữu vi có nghĩa là thừa hưởng tài đức phúc lộc có vẩy cá. Tương tự, chí phân quân tử tú có nghĩa là rận trên đầu chia binh chết đẹp đẽ.
emambo
23-01-09, 06:16
Ô, sáng nay trên tàu em thấy có anh ngồi đối diện cứ gãi đầu, rồi vặn vẹo ẹo lưng ... gãi tiếp lên ngực. Nhìn cũng sáng láng. Mà em không biết sao gãi hoài. Thì ra có thể là chí phân quân tử.
mgr1
23-01-09, 08:14
Hưởng là thừa hưởng. Tài là tài đức. Trong truyện Kiều có câu "tài đức vẹn toàn". Phúc là phúc lộc, người ta thường nói là phúc lộc trùng trùng. Hữu là có (sở hữu). Vi là vẩy, vi cá, vẩy cá.

Như vậy Hưởng tài phúc hữu vi có nghĩa là thừa hưởng tài đức phúc lộc có vẩy cá. Tương tự, chí phân quân tử tú có nghĩa là rận trên đầu chia binh chết đẹp đẽ.

Hải đăng Bắc Thần bàn thế này em thấy tạm ổn, nhưng chữ vi ngoài nghĩa là vây cá còn có nghĩa khác, ví dụ như trong tam thập lục kế tẩu vi chi thượng sách. Hữu vi còn có thể hiểu là ngược với vô vi theo quan niệm của nhà Phật, ý là hưởng tài phúc là bọn chưa đạt tới cảnh giới vô vi.
Ngoài ra, em không nhớ đọc ở đâu, nhà sử học Trương Thái Du có ý kiến khá thú vị, cho rằng chữ tài còn có thể hiểu là tiền. Nếu đúng như thế thì câu này quả thực là huyền bí.
Lucky Strike
23-01-09, 16:14
Em cảm ơn bác Indino, nhưng em thấy vế đầu nếu nghĩa như thế thì có vẻ không ổn lắm thì phải. Có bác nào cao thủ vào đỡ em quả này với.
Vàng
23-01-09, 16:44
Hữu vi ở đây được hiểu như là "có số có má". Ví như ngày xưa hồi kháng chiến, Hồ và Giáp đã lừa nhân dân bằng cách lấy tinh dịch viết lên lá cây hàng chữ: "Hồ vi quân, Giáp vi thần", nghĩa là Hồ có số làm vua, Giáp có số làm tướng. Lũ mọi liếm lá em tên Bim cứ thấy tinh dịch đâu là xông vô cắn xé lộ ra hàng chữ ấy. Nhân dân ngu muội tưởng thế là thật bèn xông vào giúp, thế là 9 năm kháng chiến đánh thắng giặc Pháp.

Cái câu trên vì theo cách đối bằng trắc nên xếp ngược, lẽ ra nếu viết xuôi là:

Hữu vi hưởng tài phúc,
Chí phân quân tử tú

nghĩa là;

Có số có má mới được hưởng lợi,
Có chia có chác mới là quân tử

thì rõ nghĩa hơn nhiều.
lão ma
23-01-09, 17:07
Dịch nôm na có nghĩa là: Có tướng làm quan, có số làm giàu!
mgr1
27-01-09, 16:12
Câu này nghĩa nhiều như thế nên là phải đặt trong ngữ cảnh mới dịch đúng được.
Nhiều khả năng đây là một câu đoán tử vi, vì vậy có thể dịch là:
Người này có số được hưởng giàu sang, phú quý. Là người quân tử chơi đẹp, biết chia sẻ cái sự may mắn của mình cho mọi người.