Dịch Việt - Hoa

sugar ray
15-01-09, 15:59
Các bác ở đây nhiều người biết nói 6 thứ tiếng cho em hỏi dịch Việt Hoa theo kiểu như dịch báo thì bao tiền một trang? Dịch ngôn ngữ bay bổng ạ, ko phải dịch củ chuối như bọn phòng công chứng.
lão ma
15-01-09, 16:40
100k 1 trang. Dịch ít nhất 100 trang thì anh dịch được!
sugar ray
15-01-09, 17:29
Em cần dịch đâu có vài ba trang thôi ạ.
chiara_nhung
15-01-09, 18:39
Một chai ray à.