Ném đá, ném gạch, ném cà chua thối, ném cả... vào Thiên Lương báo ANTG

knife
11-12-08, 20:44
Xem cái topic
ANTG chửi Thăng Lông này!
DeLusty Đang nghịch trym ...
Chim non


Nov 2008
Nơi ở: Vỉa hè dot com 1

và đọc thấy câu kết của ku Thiên Lương

Đôi khi sự hèn mọn, những lời tiểu khí… có thể gây nên một vết sẹo không bao giờ lành. Tiếc thay nó lại là lời của những người làm chữ nghĩa, những người hiểu rất rõ ý nghĩa của câu “lời nói đọi máu”.
Suy cho cùng hắn nói chữ Thăng Long dù bển mình hay bên kia thì ý đồ vẫn là nói ta.Thế Nên muốn mọi người ném đá chú nó tí cho thú . Để nó vỡ hết cả các kiểu đi.
Mời các bác.
Thích Đủ Thứ
12-12-08, 07:32
Diễn đàn này là Thiên Long 8 bộ chứ Thăng Long cóc đâu mà sợ nó chửi xéo.
uây tàu
12-12-08, 07:51
Em nghĩ có chữ tụ nghĩa, chi bằng lấy là Lương sơn đi cho ác. Thiên long bát bộ làm gì. Cho bác Bi làm Tống Giang... hoá lại hay bác ạ?
Thích Đủ Thứ
12-12-08, 10:19
Ừ, nghe tên Tống Bi cũng kêu đấy nhỉ. Lại có cả Trí Đa Tinh Ngô Gấu nữa. Nhưng chỉ sợ bọn nó lại nhầm là Lương Sơn chuyên chiếu phim online thôi.
Caphao
13-12-08, 10:53
uây em bị bên luongsonbac.com đuổi sang đây à? Hay hớm éo gì cái thằng Tống Giang nhu nhược và cơ hội ý. Hay hớm éo gì đi là thảo khấu! Như thế còn éo gì là trí tuệ - hào hoa - mí cả DD nữa, phỏng ạ?