Dictionary

Ruacon2
09-12-08, 11:10
Em nghe bảo có từ điển gì đó giúp mình tra từ trên webpages và các loại file văn bản rất nhanh chỉ bằng cách rê chuột tới từ cần tra thôi. Các bác đang dùng cái gì thế, có giống thế không? Share em mới (icon cười nịnh nọt, hihi)
nhaphat
09-12-08, 11:29
Cái thằng cu này lần sau muốn hỏi cái gì uốn lưỡi hỏi anh gú bảy lần trước đi đã, anh ấy không trả lời thì hẵng mang ra đây hỏi!
em tên bông
09-12-08, 14:31
... chỉ bằng cách rê chuột tới từ cần tra thôi.

Rùa chịu khó dùng một cuốn tự điển thông thường, gõ từng mẫu tự một của chữ cần tra vào, may ra mai này còn nhớ cách viết chứ chỉ rê chuột thì mau quên lắm. Đừng có lười kưng!