Santa ...na

cfact
06-12-08, 16:44
Chung vui mùa noel :D

http://de.fishki.net/picsw/122008/05/santa/tn.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/05/santa/001.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/05/santa/002.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/05/santa/003.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/05/santa/004.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/05/santa/005.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/05/santa/006.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/05/santa/007.jpg
cfact
06-12-08, 16:44
http://de.fishki.net/picsw/122008/05/santa/008.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/05/santa/009.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/05/santa/010.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/05/santa/011.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/05/santa/012.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/05/santa/013.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/05/santa/014.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/05/santa/015.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/05/santa/016.jpg
cfact
06-12-08, 16:45
http://de.fishki.net/picsw/122008/05/santa/017.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/05/santa/018.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/05/santa/019.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/05/santa/020.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/05/santa/021.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/05/santa/022.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/05/santa/023.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/05/santa/024.jpg
cfact
06-12-08, 16:46
http://de.fishki.net/picsw/122008/05/santa/025.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/05/santa/026.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/05/santa/027.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/05/santa/028.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/05/santa/029.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/05/santa/030.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/05/santa/031.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/05/santa/032.jpg
cfact
06-12-08, 16:46
http://de.fishki.net/picsw/122008/05/santa/033.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/05/santa/034.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/05/santa/035.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/05/santa/036.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/05/santa/037.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/05/santa/038.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/05/santa/039.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/05/santa/040.jpg
quiz
23-12-08, 01:14
http://i292.photobucket.com/albums/mm7/monicahernandez23/monicaspics007.jpg

http://i259.photobucket.com/albums/hh287/sheatard/Santa/santa3.jpg

http://i279.photobucket.com/albums/kk125/Little-Holly-Horror/santa_cry_2.jpg

http://i49.photobucket.com/albums/f251/mcresh/Christmas%20PIctures/100_3525.jpg

http://i264.photobucket.com/albums/ii178/katmail76/Ashley_0151.jpg

http://i427.photobucket.com/albums/pp359/buckfamilypics/BSTX_11-28-2008_0171_1.jpg

Bonus :rofl:

http://i299.photobucket.com/albums/mm313/forevaurlova03/fn_CH39N.jpg
TATAK
23-12-08, 06:21
Hình độc quá các bác. Em góp vui cái này, thích quá đi. Đang hồi hộp chờ Santa gửi tặng 1 con đàn như thế vào đêm Giáng Sinh :D
http://www.myspaceanimations.com/images/rock-christmas-graphic.jpg