Hỏi về tiền Mỹ

Sandy_F
30-11-08, 21:01
Các bác hiện ở Mỹ, đã đi Mỹ cho em hỏi: đồng tiền nhỏ nhất hiện đang lưu hành ở Mỹ có mệnh giá là bao nhiêu?
Nó có phải là xu 1 cent ko?
Em cảm ơn các bác nhiều.
Thích Đủ Thứ
30-11-08, 21:49
Cent - Nickel - Dime - Quarter - Half Dollar - Presidential $1 - Golden Dollar
lm2
01-12-08, 19:13
http://www.moneyfactory.gov/newmoney/files/edu_cdr/YouthEducationCDROMAlt.zip