Resize, convert, rename & add watermark photos

lm2
29-11-08, 15:41
Không cần cài đặt - trong mục Resize có Custom size rất hay - 3.34MB
http://www.wiseval.com/downloads/photophant_portable.zipLink dự phòng
http://www.mediafire.com/?m2yglgivqnqhttp://www.wiseval.com/screenshots/photophant.jpghttp://www.wiseval.com/screenshots/process.jpg
lm2
27-12-08, 08:37
http://www.wiseval.com/downloads/photophant_portable.zip
link dự phòng 1.0.8

http://ifile.it/amf0v7d
daohoakhach
27-12-08, 19:41
Đã dùng thử, dễ dùng, thuận tiện cho việc up ảnh lên flickr. Thạnks!
lm2
13-05-09, 17:17
http://ifile.it/eky6107