Cho em tài liệu về cơ sở dữ liệu?

uây tàu
27-11-08, 12:35
Cho em biết thêm về khái niệm và các loại dữ liệu, các kiểu dữ liệu. Ngắn gọn, xúc tích, dễ chép và copy. Cám ơn các bác.

Vì em đang học về Tin đại cương. Pascal ấy mà.
wasabi
27-11-08, 13:06
Tự đi mà tìm. Bài tập về nhà thì đừng có lên đây hỏi.