MONG CÁC BÁC => Cho em xin tài liệu về các loại cơ sở dữ liệu máy tính.

TATHY2
25-11-08, 20:34
Chuyện là em đang học tin học đại cương ở trường do thầy Nguyễn Hồng Thanh dạy. Thầy bảo là phải nộp ( sưu tầm,viết,,,,) về các loại cơ sở dữ liệu .Vì em đang học pascan

Biết các bác là chuyên gia cả.Thế nên em rất mong các bác giúp đỡ. Càng nhanh càng tốt. Mong các bác lắm.
chairuou
28-11-08, 13:24
Outage Notification
Google Inc.,
Mountain View, Calif., USA

Today, our service are stop serve for some users.

Services interruption caused by: users do not know how to click I am feeling lucky button.
Time to restore: undetermined yet.

Thank you for your understanding!
Lary and Sergey