chandai1m7 - tay to

Nguoigiupviec
23-11-08, 21:34
Nghỉ an dưỡng 1 tuần đọc bài này (http://tnxm.net/showthread.php?t=4683)
wasabi
26-11-08, 16:03
Bạn Trần Anh Thế Phiệt cũng tạm nghỉ vô thời hạn để làm việc với xe ôm, đồ tể (nói xin lỗi các bác xe ôm và đồ tể có văn hoá cao)... thay vì lên diễn đàn.
wasabi
07-12-08, 02:55
Bạn Tao là ông nội bọn Tầu Khựa đã tạch. Chửi loạn hết cả lên là thế nào?
Cả bạn gì mà Trần Lập cũng đi vì quá hạn 10 tiếng của lãnh tụ Gaup. Vĩnh viễn.

Ocsen00 - spammer. Lượn nốt.