Trojan.

xeko
17-11-08, 10:27
Em down 1 cái crack trên mạng về, cuối cùng crack thì không được mà máy báo là có trojan. Em đang dùng Sophos, nhưng hình như không diệt được, suốt ngày nó cứ bào you have security problem.
Ngắn gọn là em xin phần mềm diệt trojan và các bug, worm <3.
wasabi
17-11-08, 11:11
www.malwarebytes.com
xeko
17-11-08, 12:15
You r just wonderful, man <3.
wasabi
17-11-08, 13:07
You r just wonderful, man <3.
U R welcome, buddy.