AK súng giả!

AKMS
13-11-08, 08:24
A K là súng giả đấy. Loại hàng nhái đừng quá tin nha!
AK 7,62 là loại do tàu sản xuất.