Đi xăm mình làm em đi xăm mình :D

quiz
08-11-08, 03:08
http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/sexy_tattoos_30.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/tattoo_freaks_24.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/tattoo_freaks_25.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/tatooed_women_015.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/tatooed_women_013.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/tattoo_freaks_11.jpg
quiz
08-11-08, 03:11
http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/sexy_tattoos_29.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/sexy_tattoos_28.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/sexy_tattoos_24.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/sexy_tattoos_23.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/sexy_tattoos_20.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/sexy_tattoos_15.jpg
quiz
08-11-08, 03:13
http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/sexy_tattoos_16.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/sexy_tattoos_12.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/sexy_tattoos_08.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/sexy_tattoos_04.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/sexy_tattoos_11.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/sexy_tattoos_01.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/sexy_tattoos_03.jpg
quiz
08-11-08, 03:15
http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/Scarification_23.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/Scarification_09.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/Scarification_08.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/Scarification_01.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/Scarification_06.jpg

Bonus :D

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/tatooed_women_66.jpg
kiam
08-11-08, 19:34
HÀI DA! PHÍ PHẠM DA DẺ QUÁ... mờ tuyền xăm hình xấu hoắc, sến bà nội :D
Mờ chủ đề topic hay đấy, để hôm nào tớ cũng đóng góp phát ::D

http://www.funatiq.com/images/chinese-body-painting-birds.jpg
http://www.funatiq.com/images/chinese-body-painting-flowers.jpg
http://www.funatiq.com/images/chinese-body-painting-nature.jpg
http://www.funatiq.com/images/chinese-body-painting-squirrel.jpg
kiam
08-11-08, 19:58
http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/Scarification_08.jpg
Kiểu sẹo nổi này hay phết, mà em thích nó nổi vừa vừa như thằng con trai bên cạnh
lm2
09-11-08, 14:31
HÀI DA! PHÍ PHẠM DA DẺ QUÁ... mờ tuyền xăm hình xấu hoắc, sến bà nội :D
Mờ chủ đề topic hay đấy, để hôm nào tớ cũng đóng góp phát ::D

http://www.funatiq.com/images/chinese-body-painting-birds.jpg
http://www.funatiq.com/images/chinese-body-painting-flowers.jpg
http://www.funatiq.com/images/chinese-body-painting-nature.jpg
http://www.funatiq.com/images/chinese-body-painting-squirrel.jpg

Vẽ chứ có phải xăm đâu.
Gaup
09-11-08, 20:36
http://i34.tinypic.com/30xd3eu.jpg

Lut đang bàn chuyện Thiên Chúa giáo ở một tầm cao mới.


http://i35.tinypic.com/dlmk4l.jpg

Mấy cái xăm 3D trông rất hay.
cfact
10-11-08, 15:23
Lợn cũng đú :D

http://vasi.net/uploads/posts/2008-10/1225266046_1019.jpg

http://vasi.net/uploads/posts/2008-10/1225266046_1001.jpg

http://vasi.net/uploads/posts/2008-10/1225266046_1002.jpg

http://vasi.net/uploads/posts/2008-10/1225266046_1003.jpg

http://vasi.net/uploads/posts/2008-10/1225266046_1004.jpg
cfact
10-11-08, 15:23
http://vasi.net/uploads/posts/2008-10/1225266046_1005.jpg

http://vasi.net/uploads/posts/2008-10/1225266046_1006.jpg

http://vasi.net/uploads/posts/2008-10/1225266046_1008.jpg

http://vasi.net/uploads/posts/2008-10/1225266046_1011.jpg

http://vasi.net/uploads/posts/2008-10/1225266046_1012.jpg

http://vasi.net/uploads/posts/2008-10/1225266046_1015.jpg

http://vasi.net/uploads/posts/2008-10/1225266046_1018.jpg
Motorola
10-11-08, 21:13
Hehe, so cute
lm2
21-11-08, 05:17
http://i119.photobucket.com/albums/o150/tuan_tattoo_haiphong/IMG_2260.jpg

http://i119.photobucket.com/albums/o150/tuan_tattoo_haiphong/DSC00141.jpg

http://i119.photobucket.com/albums/o150/tuan_tattoo_haiphong/IMG_1991.jpg

http://i119.photobucket.com/albums/o150/tuan_tattoo_haiphong/IMG_1921.jpg

http://i119.photobucket.com/albums/o150/tuan_tattoo_haiphong/IMG_1002-1.jpg
http://i119.photobucket.com/albums/o150/tuan_tattoo_haiphong/IMG_1283-1.jpg
http://i119.photobucket.com/albums/o150/tuan_tattoo_haiphong/IMG_1346-1.jpg
http://i119.photobucket.com/albums/o150/tuan_tattoo_haiphong/IMG_2397.jpg

http://i119.photobucket.com/albums/o150/tuan_tattoo_haiphong/DSC00079.jpg
lm2
21-11-08, 05:18
http://i119.photobucket.com/albums/o150/tuan_tattoo_haiphong/DSC00227.jpg

http://i119.photobucket.com/albums/o150/tuan_tattoo_haiphong/DSC00335.jpg

http://i119.photobucket.com/albums/o150/tuan_tattoo_haiphong/DSC00330.jpg

http://i119.photobucket.com/albums/o150/tuan_tattoo_haiphong/IMG_2374.jpg

http://i119.photobucket.com/albums/o150/tuan_tattoo_haiphong/DSC00329-1.jpg

http://i119.photobucket.com/albums/o150/tuan_tattoo_haiphong/IMG_2340.jpg

http://i119.photobucket.com/albums/o150/tuan_tattoo_haiphong/DSC00274.jpg
quiz
06-12-08, 16:29
http://i128.photobucket.com/albums/p193/bkok/408374.jpg

http://i128.photobucket.com/albums/p193/bkok/20080715-165618-6-1.jpg

http://i128.photobucket.com/albums/p193/bkok/20080715-165618-4-1.jpg

http://i128.photobucket.com/albums/p193/bkok/20080715-165618-5-1.jpg

http://i128.photobucket.com/albums/p193/bkok/3710382-1.jpg

http://i128.photobucket.com/albums/p193/bkok/3524682.jpg

http://i128.photobucket.com/albums/p193/bkok/3646952.jpg

http://i128.photobucket.com/albums/p193/bkok/386983.jpg
quiz
11-12-08, 05:02
CLFdWuV4aFY

:rofl:
cfact
24-12-08, 10:08
http://de.fishki.net/picsw/122008/23/bonus/tatoo/136.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/23/bonus/tatoo/131.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/23/bonus/tatoo/133.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/23/bonus/tatoo/135.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/23/bonus/tatoo/130.jpg
cfact
24-12-08, 10:10
http://de.fishki.net/picsw/122008/23/bonus/tatoo/127.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/23/bonus/tatoo/121.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/23/bonus/tatoo/119.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/23/bonus/tatoo/105.jpg
cfact
24-12-08, 10:14
http://de.fishki.net/picsw/122008/23/bonus/tatoo/096.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/23/bonus/tatoo/093.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/23/bonus/tatoo/077.jpg


http://de.fishki.net/picsw/122008/23/bonus/tatoo/090.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/23/bonus/tatoo/056.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/23/bonus/tatoo/042.jpg


http://de.fishki.net/picsw/122008/23/bonus/tatoo/037.jpg


http://de.fishki.net/picsw/122008/23/bonus/tatoo/036.jpg


http://de.fishki.net/picsw/122008/23/bonus/tatoo/035.jpg


http://de.fishki.net/picsw/122008/23/bonus/tatoo/029.jpg


http://de.fishki.net/picsw/122008/23/bonus/tatoo/006.jpg


http://de.fishki.net/picsw/122008/23/bonus/tatoo/089.jpg